Jeanette Winberg

Lindegård i Bromma utanför Stockholm är ett av Vardagas profilboenden, det vill säga boende med särskild inriktning. Sedan starten 2012 har Klara Team försett verksamheten med sjuksköterskepatruller på jourtid, och är en värdefull pusselbit i vården.

– Optimalt, säger verksamhetschef Jeanette Winberg om att ha Klara Team som jourpatrull på profilboendet Lindegård.

– Jag behöver inte tänka på bemanningen kvällar och helger, och inte heller behöver jag veta vem som kommer, säger Jeanette Winberg, som är mycket nöjd med vad man kan betrakta som en bekväm och trygg helhetslösning från Klara Team. Ett fast, ambulerande team med erfarna sjuksköterskor, som avlastar verksamheten med såväl planerade som akuta insatser.

På Lindegård finns en enhet med 18 platser för personer under 65 år med demens, och en lika stor enhet för personer över 65 år och som har psykisk sjukdom.

Under jourtid anser Jeanette Winberg att det går precis lika bra med en patrull från Klara Team som att bemanna med fast personal.

– Här bor man i sitt eget hem och det man kan få hjälp med är sådant man annars kan behöva åka till akuten för.

På ordinarie arbetstid under vardagarna gör boendets sjuksköterskor, man har tre stycken, förebyggande riskbedömningar och kommunicerar innan jourpasset med Klara Teams personal som har tillgång till Lindegårds journalsystem.

Jeanette Winberg upplever att Klara Team har låg personalomsättning, vilket är nog så viktigt för en verksamhetschef som har det övergripande ansvaret för att vården fungerar kontinuerligt.

– Teamet känner vår personal och våra patienter och det är lättare att kommunicera.

Totalt sett anser Lindegårds verksamhetschef Jeanette Winberg att samarbetet med Klara Team är en optimal lösning.

Donec dolor venenatis, amet, libero ipsum risus. Lorem velit, eget
Skip to content