Ambea respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. Genom denna policy förklarar vi vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

Denna policy är tillämplig för varje person som delar personuppgifter direkt eller indirekt med Ambea AB, inklusive dotterbolag, på företagets webbsajter och i andra digitala kanaler. I vår företagsgrupp ingår Ambea, Lära, Nytida, Vardaga, Klara och Ambea Norge.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person. Ambea erbjuder dig att via våra webbsajter beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av material och nyhetsbrev. På dessa webbsajter kan vi därför komma att behandla information, som du själv har lämnat, så som exempelvis ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad samt information som är nödvändig för fakturering.

Ändamål och behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor, administrera affärsrelationen med dig och/eller den kund till Ambea som du representerar, för att utveckla och förbättra våra tjänster samt för att ge dig information och erbjudanden om våra tjänster.

Behandlingen av dina personuppgifter i Ambeas kunddatabas sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser samt berättigat intresse.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet samt för att kunna fullgöra vårt åtagande dvs tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen samt för eventuell fakturering.

Vi kan även använda dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och/eller skicka ut information, enkäter och nyhetsbrev. Du kan när som helst säga upp din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Tredje part

Vi kan komma att dela insamlade personuppgifter till våra samarbetspartners (även så kallade personuppgiftsbiträden) som till exempel företag som arbetar med att administrera fakturor eller tillhandahålla IT- och molntjänster. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in för.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Ambea. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till följande adress: Dataskyddsombud, Ambea AB, Box 1565, 171 29 Solna.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du kan även begära radering av dina personuppgifter.

Om du har frågor

Vid andra frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@ambea.se.

Om denna policy

Ambea kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna policy. Om så sker meddelas detta genom att den uppdaterade policyn publiceras på denna webbsajt.

Denna policy gäller från och med 2018-02-12.

e4786d7ff41b0b95a06b76a7cc85f83e..................