Klaras vision är tydlig: ”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”. Alla ska bemötas med respekt och få hjälp att leva ett så gott liv som möjligt.

Klara har fokus på den enskilda människan. Med engagemang och expertis gör vi skillnad för varje individ vi möter genom vår verksamhet. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, våra etiska riktlinjer och vår uppförandekod är grunden för vårt arbete. Fyra nyckelord som beskriver våra värderingar:

Respekt

Alla som vi hjälper – patienter, klienter och elever – har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.

Ansvar

Våra medarbetare vågar och vill. Våra chefer lyssnar och leder.

Enkelhet

Hos oss är det enkelt att påverka och att vara såväl medarbetare som uppdragsgivare.

Kunskap

Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.

Visionen och värderingarna är våra ledstjärnor i mötet med vård- och omsorgstagare och när det gäller hur våra medarbetare bemöter varandra.

Skip to content