Klaras VD Eva Domanders skriver i Dala-Demokraten

”Sjukvården i Dalarna i likhet med stora delar av landet befinner sig i en kompetenskris. Genom att under lång tid inte vara en tillräckligt attraktiv arbetsgivare har landstingen stött bort medarbetare som går till andra yrken. En del av dem stannar dock i vården som inhyrda sjuksköterskor och läkare, och våra medarbetarundersökningar visar att dessa är vårdens mest nöjda medarbetare”, säger Klaras VD Eva Domanders i Dala-demokraten

Läs hela artikeln i Dala-Demokraten den 20 februari 2018 ”Sjukvården i Dalarna befinner sig i en kompetenskris”

 

 

 

 

 

BemanningDebattVården
fa4cd1956f7d0e3b00f8a25b7a87b1b2PPPPPPPP