Seminarium 13/3: Moms på läkartjänster

Grant Thornton bjuder i samarbete med Klara in till seminarium den 13 mars 2019 kl 17-19 på Sveavägen 20 i Stockholm.
Anmäl dig här!

Vid seminariet redogör Grant Thornton för vad som har hänt, vilka konsekvenser Skatteverkets ställningstagande kan medföra för branschen och vad som kan tänkas hända framöver.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade under sommaren 2018 en dom av vilken det framgår att uthyrning av vårdpersonal normalt ska anses utgöra momspliktig personaluthyrning, och inte momsfri sjukvård. Under hösten 2018 kom Skatteverket med ett ställningstagande där verket gav sin syn på hur domen ska tolkas och tillämpas.

Skatteverket lämnade utrymme för branschen att ställa om genom att uttala att ingen granskning kommer att ske innan den 1 juli 2019. Detta är vad vårdbranschen har att förhålla sig till, så hur ska företagen agera? Båden domen och Skatteverkets ställningstagande får stor påverkan för aktörer i vårdbranschen.

Innebär den nya praxisen att läkare som sitter på egna bolag och agerar som underleverantörer till vårdgivare alltid ska ta 25 % moms på sina fakturor?

 

Inbjudan till seminarium
Seminarium
54b95089948679a960ed762f08d78433''''''''''''''''