Klara avyttrar läkarbemanning

Klara avyttrar läkarbemanning

Klara, Ambeas bemanningsverksamhet, avyttrar läkarbemanningen till Hedera Group

Som ett resultat av Ambeas uppdaterade strategi har Klara avyttrat läkarbemanningen för att fokusera på tjänster och kompetenslösningar såsom sjuksköterskepatruller, elevhälsa och rehabteam. Läkarbemanningen har haft få synergier med Ambeas övriga verksamhet.

De medarbetare som arbetat med läkarbemanningen har erbjudits att gå över till Hedera och börjat arbeta där. Hedera har även övertagit Klara Läkares CV databas vilket skapar förutsättningar för fortsatt kontinuitet och samverkan. Överlåtelsen äger rum idag den 8:e september.

För Dig som är kund hos Klara läkare

Vi på Klara vill tacka för ett gott samarbete och det förtroende vi fått från er som kund till Klara Läkare.
Planerade eller pågående uppdrag påverkas inte av förändringen, din faktura kommer fortsatt att komma från Klara under pågående eller planerade uppdrag.

Klara kommer fortsätta fokusera på sjuksköterskebemanning som ej berörs av denna avyttring  och kompetenslösningar såsom sjuksköterskepatruller, elevhälsa och rehabteam. Tveka inte att höra av er vid frågor.

Med vänliga hälsningar,
Eva Domanders VD

eva.domanders@klarakompetens.se

HederaHyrläkareKlaraLäkarbemanning
Skip to content