Mail: elevhalsa@klarakompetens.se 
Telefon: 08 – 570 286 65

Camilla Forslund, Affärenhetschef Elevhälsa
+46 073 532 02 94
camilla.forslund@klarakompetens.se

Liselott Lindstedt, Konsultchef Elevhälsa
+46 076 319 05 70
liselott.lindstedt@klarakompetens.se

Eliana Lundin, Konsultchef Elevhälsa
+46 073 546 72 51
eliana.lundin@klarakompetens.se

Nadia Svensson, Konsultchef Elevhälsa
+46 073 529 06 77
nadia.svensson@klarakompetens.se

Caroline Knutzén, Koordinator Elevhälsa
+46 073 546 15 96
caroline.knutzen@klarakompetens.se

Nathalie Ytterberg Pålhammar, Rådgivande och kvalitetsansvarig skolsköterska
+46 073 509 21 64
nathalie.ytterbergpalhammar@klarakompetens.se

 

abbaf2af20aba9b35033d531d4ac73f4sssssssssssssss