Klaras historia börjar med allmänläkaren som hyr ut sina och kollegornas tjänster. Det är samtidigt starten för en ny bransch som blir livsviktig för välfärden.

1993 blir det tillåtet med vinstdrivande arbetsförmedlingar och personaluthyrare. Året efter skriver allmänläkaren Sven-Erik Thelander in sig i historieböckerna genom att vara först i Sverige med att hyra ut sina egna och läkarkollegors tjänster. Efterfrågan växer. Det gör också verksamheten som blir rikstäckande.

Thelander vet vad läkarna vill ha: lön i rätt tid och bra information om uppdragen. Han är också noga med matchning, kontroll av legitimation och att ta referenser. Ryktet om ett seriöst bemanningsföretag sprider sig. År 2000 säljer han sitt livsverk.

Behov av att även hyra in sjuksköterskor gör att Rent-A-Nurse ser dagens ljus 2001. Inom den egna verksamheten finns samtidigt ambulerande sjuksköterskepatruller. 2003 börjar man erbjuda deras tjänster till externa beställare och Care Team är bildat.

2016 tillkommer uthyrning av erfarna socionomer. Dessa har blivit bristvara när strömmen av ensamkommande barn exploderat året innan. Hög personalomsättning, arbetsbelastning och sjukfrånvaro är andra faktorer som drivit på behovet av att kunna hyra in personal. Samtidigt har socionomer insett samma sak som läkare och sjuksköterskor – livet som bemanningskonsult erbjuder frihet att själv bestämma över sin arbetssituation.

2018 är det dags för nästa bemanningsenhet – från PR Vård förvärvas enheten för elevhälsa. En väl etablerad aktör som erbjuder bemanningslösningar samt medicinskt och psykologiskt vårdgivaransvar på skolor över hela landet. Samtidigt tar logopeder plats i organisationen efter att Resursteamet övergått till Nytida året innan.

Nu samlas verksamheterna under ett gemensamt varumärke – Klara. I och med namnbytet fokuseras ännu tydligare på företagets inriktning – kompetensförsörjning.

När Sven-Erik Thelander startar betraktar man frilansande konsulter som något onaturligt. Med tiden ändras inställningen. Även om det politiska motståndet finns kvar, är situationen densamma i dag som 1993 – Klara är med och gör skillnad, företaget levererar mycket vård och omsorg för pengarna, och är en livsviktig del av välfärdsbygget.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på vad som händer på Klara samt få information om alla intressanta uppdrag direkt i din inkorg.

Skip to content