Kvinnokliniken, Region Örebro län v.35,36,37,39

Om uppdraget

Obstetrik och Gynekologi på Kvinnokliniken i Region Örebro län, förlagd till Örebro och Karlskoga; gynekologisk mottagning, specialistmödravård och barnmorskedriven ultraljudsmottagning. Vårdavdelningar i Örebro: BB, gynekologisk vårdavdelning, förlossningsavdelning, Kvinnomottagning, Specialistmödravård, ultraljudsmottagning och fertilitetmottagning. I Karlskoga vårdavdelning med förlossning, BB, Gyn och palliativ vård och Kvinnomottagning med specialistmödravård och ultraljudsmottagning. Operationsavdelning på båda sjukhusen. Sjukhusbunden jourverksamhet på båda sjukhusen, en jourlinje i Karlskoga, primärjour och bakjour i Örebro. Allmän Obstetrik och Gynekologi på Kvinnokliniken i Region Örebro län, förlagd till Karlskoga och Örebro; gynekologisk mottagning, specialistmödravård och ultraljudsmottagning. Fertilitetsenhet och vårdavdelningar. I Örebro Vårdavdelning (avd Q) med förlossning, BB, Gyn och palliativ vård. Det finns riktlinjer för vilka patienter som ska förlösas på Universitetssjukhuset i Örebro.

Dina arbetsuppgifter

Handlägga dysplasi enligt nationella vårdprogrammet. Ha kunskap om standardiserat vårdförlopp. Ultraljudsdiagnostik inkl. hydrosonografi. Självständigt operera extrauterin graviditet, ovarialcysta, exeres, diagnostisk laparoskopi. Dokumenterad utbildning i gynekologisk laparoskopisk kirurgi. Självständigt handlägga patienter utsatt för övergrepp/våldtäkt. Handlägga och utföra abort oavsett graviditetslängd och i samband med detta ge adekvat preventivmedelsrådgivning. Handleda läkarstudenter och kunna backa upp kollegor från allmänmedicin som gör sidoutbildning på Kvinnokliniken. Dokumenterad handledarutbildning, efter specialistkompetensen Önskas minst fem års erfarenhet som specialist och då jouraktiv på sjukhus med förlossningsklinik med > 1000 förlossningar per år.

Din profil

Ha minst två års erfarenhet som specialist och då varit jouraktiv på sjukhus. Uppfylla Socialstyrelsens krav på kunskaper i svenska språket. Samma person arbetar de aktuella fem veckorna. Obstetrik Primärjour utan bakjour = en jourlinje i Karlskoga. Självständigt arbete på förlossningsavdelning inklusive beslut och genomförande av sugklocka, kejsarsnitt, suturering av alla typer av förlossningsskador samt ultraljudsdiagnostik avseende fosterläge, placentaläge, fostervattensdjup och viktskattning och även självständigt fatta beslut utifrån sin diagnostik. Primärjour i Örebro med bakjour.

Om oss

Klara hjälper välfärden med personalförsörjning
Klara, tidigare under varumärket Rent a Doctor and Nurse, är sedan etableringen 1994 ett av Sveriges största och marknadsledande vårdbemanningsbolagen. Klara är ett auktoriserat bemanningsföretag och medlem i Bemanningsföretagen. Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare och har värdeorden Respekt, Ansvar, Enkelhet och Kunskap som vår ledstjärna i arbetet

Kontaktperson(er)

Kjell Silvnäs
072-350 07 75
kjell.silvnas@rentadoctor.se


Anställningsomfattning
Heltid

Tjänstgöringsort
Lindesberg

Anställningsform
Visstidsanställning

Publiceringsdatum
15 maj 2018Sök jobbet

Tillbaka till lediga uppdrag
3a3bab44ba20022b2f05c7f3c15c0bc0mmmmm