Sjuksköterskebemanning inom vård

Behöver ni bemanning av sjuksköterskor inom primärvård, specialistvård, LSS, jour eller elevhälsa? Klara är bemanningsföretaget som matchar dina behov av kvalificerade sjuksköterskor inom vård och välfärd.

Auktoriserat bemanningsföretag för sjuksköterskor

Låt oss lösa era behov av sjuksköterskor inom primärvård, specialistvård, LSS, jour och elevhälsa

Våra tjänster inom jour och sjuksköterskebemanning

Jour kvällar & nätter

Klara Team är gruppen som smidigt och kompetens löser jourbemanningen under kväll och natt. Förutom sjuksköterskepatruller erbjuder Klara Team även arbetsterapeuter och fysioterapeuter / sjukgymnaster.

Läs mer

Bemanningssjuksköterskor / hyrsjuksköterskor för korta och långa uppdrag

Vi bemannar primärvården såväl som olika specialområden med legitimerade bemanningssjuksköterskor. Alla våra sjuksköterskor är handplockade och beredda på allt från akuta vikarieuppdrag till långa, planerade insatser.

Våra bemannings- / hyrsjuksköterskor har kollektivavtal och är fullt försäkrade

Läs mer

Kompetens och vårdgivaransvar inom elevhälsa

Vi löser ert behov av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, skolkuratorer, logopeder, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger.

Dessutom kan vi ta vårdgivaransvaret inom såväl de medicinska som psykologiska insatserna. Vi har ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv i enlighet med Skolinspektionens krav.

Läs mer

Sjuksköterska dagtid inom LSS

Inom Klara Dagpatrull erbjuder vi sjuksköterskor med lång erfarenhet av HSL-relaterade arbetsuppgifter inom LSS-boenden.

Läs mer

Kontakta oss

Jag vill bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig
  • * obligatorisk

Skip to content