Välkommen till Klaras logopeder för utredning och behandling

Klaras Logopedmottagningar är väl etablerade inom vårdsektorn i Region Stockholm. Vi ingår i Region Stockholms vårdval. Remiss krävs till logoped. Vi tar även emot remisser från andra regioner.

 

Vi erbjuder utredning och behandling av

  • Barn och vuxna med tal- och språksvårigheter
  • Läs- och skrivsvårigheter
  • Röstbesvär hos barn och vuxna
  • LSVT
  • Tugg- och sväljsvårigheter

Förskrivning av hjälpmedel vid behov.

Var ska remissen skickas?

Vi tar emot remisser till våra mottagningar via journalsystemet Take Care. Pappersremisser skickas till Klara Logopedmottagning, Katrinebergsvägen 6, 5 tr, 117 43 Stockholm.

Remissunderlag

Remisserna ska innehålla en frågeställning och ett syfte.
Vi tar emot remisser för läs- och skrivutredning tidigast i åk 3 och eleven bör ha haft undervisning i svenska i minst 2 år. Ett pedagogiskt underlag måste bifogas med remissen. Nedan hittar ni länkar till formulär.

Pedagogiskt underlag – ifyllningsbart på datorn (länk öppnas i nytt fönster)

Pedagogiskt underlag – för utskrift (länk öppnas i nytt fönster)

För utredning av tal- och språkstörning hos elever i skolåldern ska följande dokument fyllas i av pedagog och bifogas med remissen. Nedan hittar ni länkar till formulär. För yngre barn krävs inget underlag.

Pedagogiskt underlag (länk öppnas i nytt fönster)

Pedagogiskt underlag – ifyllningsbart på dator (länk öppnas i nytt fönster)

Röststörning/röstbehandling/LSVT

För snabbare handläggning bör aktuellt stämbandsstatus finnas, alternativt har remiss skickats till Öron-näsa-hals eller foniater, innan patienten kommer till oss. Alternativt skriver vi remiss till ÖNH/foniater innan behandling kan påbörjas.

Väntetider

Vi försöker erbjuda snabb kontakt och korta väntetider. Vill du fråga om råd är du välkommen att kontakta oss på vår växeltelefon 08-625 83 13. Du kan även ställa frågor via 1177 Vårdguiden.

 

Våra väntetider för Dyslexi: 6 veckor, Barn språk/tal/stamning: 3 veckor, Röst vuxna: 2-3 veckor, Afasi och dysartri: 1 vecka, LSVT nybesök: 2 veckor, Sväljningssvårigheter: 2-5 dagar.

Mottagningar                         

Alvik: Gustavslundsvägen 139, 4 tr
Liljeholmen: Katrinebergsvägen 6, 5 tr
Norrtull: Hälsingegatan 47, 6 tr
Globen: Arenavägen 61, 5 tr

Telefonnummer och öppettider

Vxl 08-625 83 13
Måndag – fredag 08-16:30

Med anledning av Corona

Vi har öppet och tar emot remisser till samtliga mottagningar.
Vi har tillfälligt stängt våra mottagningar i Alvik, Globen och Norrtull för fysiska besök då mottagningarna delar lokal med daglig verksamhet och det råder besöksförbud. Samtliga patienter erbjuds att komma till Liljeholmens logopedmottagning i stället.
Om du har lätta symptom, tillhör en riskgrupp eller av annan anledning inte har möjlighet att besöka oss på plats så erbjuder vi nu även telefonrådgivning. Ta kontakt med din logoped eller ring växeln för att boka besök via telefon 08-625 83 13.

Remisser

Vi tar emot e-remisser via Take Care. Pappersremisser skickas till Klara Logopedmottagning, Katrinebergsvägen 6, 5 tr, 117 43 Stockholm

E-post

Tänk på att aldrig skicka något som innehåller patientuppgifter via e-post. Använd den säkra e-tjänsten 1177 Vårdguidens e-tjänster för alla vårdrelaterade ärenden.

Miljödiplomerad

Verksamheten är miljödiplomerad av Region Stockholm. Målet är att minska miljöbelastningen och skapa ekologisk hållbar utveckling.

Välkommen att kontakta oss!

Anki Näsström
Verksamhetschef och leg.logoped
Vxl 08-625 83 13
anki.nasstrom@klarakompetens.se

Matilda Brunk
Leg. logoped
Vxl 08-625 83 13

Hanna Henriksson
Leg. logoped
Vxl 08-625 83 13

Therése Brösemyr
Leg. logoped
Vxl 08-625 83 13

Linda Dahlin, föräldraledig
Leg. logoped
Vxl 08-625 83 13

Emma Jonsson, föräldraledig
Leg. logoped
Vxl 08-625 83 13

Sanna Karlsson, tjänstledig
Leg. Logoped
Vxl 08-625 83 13

Kontor

Fyrverkarbacken 28
112 60 Stockholm

leo diam ipsum dictum nunc felis justo libero at ultricies