Välkommen till Klaras logopeder för utredning och behandling

Logopederna vid Klara hörde tidigare till Resursteamet. Verksamheten är väl etablerad inom vårdsektorn i Stockholms län och ingår i landstingets vårdval. Vi erbjuder utredning och behandling av barn och vuxna med tal- och språksvårigheter, röstbesvär, läs- och skrivsvårigheter samt tugg- och sväljsvårigheter. Vi förskriver även kommunikationshjälpmedel.

Jag vill bli kontaktad
Vi erbjuder utredning och behandling av barn och vuxna med tal- och språksvårigheter, röstbesvär, läs- och skrivsvårigheter samt tugg- och sväljsvårigheter. Vi förskriver även kommunikationshjälpmedel.

Mottagningar

Alvik: Gustavslundsvägen 139, 4 tr
Liljeholmen: Katrinebergsvägen 6, 5 tr
Norrtull: Hälsingegatan 47, 6 tr
Globen: Arenavägen 61, 5 tr

Telefonnummer och öppettider

Vxl 08-625 83 13
Måndag – fredag 08-16:30

Remisser

Vi tar emot e-remisser via Take Care. Pappersremisser skickas till Klara Logopedmottagning, Katrinebergsvägen 6, 5 tr, 117 43 Stockholm

E-post

Tänk på att aldrig skicka något som innehåller patientuppgifter via e-post. Använd den säkra e-tjänsten 1177 Vårdguidens e-tjänster för alla vårdrelaterade ärenden.

Miljödiplomerad

Verksamheten är miljödiplomerad av Stockholms läns landsting. Målet är att minska miljöbelastningen och skapa ekologisk hållbar utveckling.

Välkommen att kontakta oss!

Sanna Karlsson
Verksamhetschef och leg.logoped
Vxl 08-625 83 13
sanna.karlsson@klarakompetens.se

Linda Dahlin
Leg. logoped
Vxl 08-625 83 13

Hanna Henriksson
Leg. logoped
Vxl 08-625 83 13

Emma Jonsson
Leg. logoped
Vxl 08-625 83 13

Anki Näsström
Leg. Logoped
Vxl 08-625 83 13

Kontor

Fyrverkarbacken 28
112 60 Stockholm

767097c95b9f6fe6ea96ddff0682c342{{{{{{{{