Välkommen till Klaras logopeder för utredning och behandling

Logopederna vid Klara hörde tidigare till Resursteamet. Verksamheten är väl etablerad inom vårdsektorn i Stockholms län och ingår i landstingets vårdval.

Jag vill bli kontaktad
Vi erbjuder utredning och behandling av barn och vuxna med tal- och språksvårigheter, röstbesvär samt tugg- och sväljsvårigheter. Vi förskriver även kommunikationshjälpmedel.

Mottagningar

Alvik: Gustavslundsvägen 139, 4 tr
Liljeholmen: Katrinebergsvägen 6, 5 tr
Norrtull: Hälsingegatan 47, 6 tr
Globen: Arenavägen 61, 5 tr

Telefonnummer och öppettider

Vxl 08-625 83 13
Måndag – fredag 08-16:30

Remisser

Vi tar emot e-remisser via Take Care. Pappersremisser skickas till Klara Logopedmottagning, Katrinebergsvägen 6, 5 tr, 117 43 Stockholm

E-post

Tänk på att aldrig skicka något som innehåller patientuppgifter via e-post. Använd den säkra e-tjänsten 1177 Vårdguidens e-tjänster för alla vårdrelaterade ärenden.

Miljödiplomerad

Verksamheten är miljödiplomerad av Stockholms läns landsting. Målet är att minska miljöbelastningen och skapa ekologisk hållbar utveckling.

Välkommen att kontakta oss!

Sanna Karlsson
Verksamhetschef logopedi
Vxl 08-625 83 13
sanna.karlsson@klarakompetens.se

Linda Dahlin
Vxl 08-625 83 13
E-post

Hanna Henriksson
Leg logoped
Vxl 08-625 83 13
E-post

Emma Jonsson
Leg logoped
Vxl 08-625 83 13
E-post

Anki Näsström
Vxl 08-625 83 13
E-post

Theodor Ricklefs (tjänstledig)
Leg logoped
Vxl 08-625 83 13
E-post

Kontor

Fyrverkarbacken 28
112 60 Stockholm

5fb9936459302052c2c5618edb1d0e49GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG