Vi fokuserar till etthundra procent på specialistläkare, och är väl bekanta med vårdens rutiner och behov. Det hjälper oss att effektivt lösa ert kompetensbehov, oavsett det gäller akut personalbrist eller mer planerad bemanning. Kontinuiteten är viktig. Så långt det går försöker vi bemanna med samma personal när du återkommer med nya uppdrag.

Välkommen att höra av dig

Kjell Silvnäs
Konsultchef specialistläkare
+46 8 410 757 45
+46 72 350 07 75
E-post

Maria Tingberg
Konsultchef specialistläkare
+ 46 8 54 58 50 57
+46 76 895 33 20
E-post

01f3421e127d30d973bf6cef42658d51iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii