Vi fokuserar till etthundra procent på psykiatrin, och är väl bekanta med vårdens rutiner och behov på detta område. Det hjälper oss att effektivt lösa ert kompetensbehov, oavsett det gäller akut personalbrist eller mer planerad bemanning. Kontinuiteten är viktig. Så långt det går försöker vi bemanna med samma personal när du återkommer med nya uppdrag.

Välkommen att höra av dig

Anna-Lena Nilsson
Konsultchef, psykiatri
+46 8 54 58 50 51
anna-lena.nilsson@klarakompetens.se

817332c1397052c2c63e1299552da31dmmmmmmm