Vi fokuserar till etthundra procent på primärvården, och är väl bekanta med vårdens rutiner och behov på detta område. Det hjälper oss att effektivt lösa ert kompetensbehov, oavsett det gäller akut personalbrist eller mer planerad bemanning. Kontinuiteten är viktig. Så långt det går försöker vi bemanna med samma personal när du återkommer med nya uppdrag.

Välkommen att kontakta oss

Maria Eltell
Konsultchef, primärvård
+46 18 430 04 11
+46 70 972 28 47
maria.eltell@klarakompetens.se

Sara Ljunggren
Konsultchef, primärvård
+46 8 54 58 50 50
sara.ljunggren@klarakompetens.se

Ana Paula Cardoso
Konsultchef, primärvård
+46 8 54 58 50 50
anapaula.cardoso@klarakompetens.se

3680d41901b276f4334fb53b56f4d9357777