Läkarbemanning primärvård

Vi är en avdelning inom bemanningsföretaget Klara som fokuserar till etthundra procent på att bemanna primärvården med läkare. Vi kan allt om vårdens rutiner och behov. Därför kan vi effektivt lösa ert kompetensbehov, oavsett det gäller akut personalbrist eller mer planerad vårdbemanning.

Kontinuitet är viktigt för oss. Så långt det går försöker vi därför bemanna med samma läkare när ni återkommer med uppdrag

Kontakta oss för hjälp med bemanning av läkare inom primärvården

Jag vill bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig
  • * obligatorisk

Skip to content