Klara Team naturlig partner för jouren och rehabiliteringen

Sedan 2003 har vi hjälpt framförallt äldreomsorgen att lösa jourfrågan. I Klara Team ingår även kvalificerade personalresurser för rehabilitering.

Jag vill bli kontaktad
Med rätt kompetens, flexibilitet och kontinuitet blir Klara Team snabbt en naturlig del av er verksamhet. Vi erbjuder sjuksköterskepatruller på jourtid samt arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Klara Team pusselbit som passar Lindegård

“Teamet känner vår personal och våra patienter och det är lättare att kommunicera.“
Jeanette Winberg
Verksamhetschef på Vardagas boende Lindegård i Bromma

Läs mer

da6c2df2abe267b39af58c396c5c8179777777777777777777777777777