Fokusera på den pedagogiska verksamheten – låt Klara Elevhälsa ta vårdgivaransvaret för de psykologiska insatserna

Vi på Klara kan avlasta skolan och rektorn genom att ta över det medicinska och/eller det psykologiska vårdgivaransvaret. I vårdgivaransvaret för de psykologiska insatserna ingår bland annat:

  • Verksamhetschefsansvar enligt skol-, hälso- och sjukvårdslagstiftning
  • Ledningssystem
  • Ansvar för årlig patientsäkerhetsberättelse
  • Journalhantering, -rutiner och arkivering
  • Centralt anställd Psykologiskt ledningsansvarig (PLA)

Hör av dig, så berättar vi mer om den här lösningen som är bekväm, trygg och frigör era egna resurser för det pedagogiska arbetet.

Klara Elevhälsa
elevhalsa@klarakompetens.se
08 – 570 286 65

Se alla kontaktuppgifter inom Klara Elevhälsa

Skip to content