Fokusera på den pedagogiska verksamheten – låt Klara ta vårdgivaransvaret

Vi på Klara kan avlasta skolan och rektorn genom att ta över vårdgivaransvaret. Då ingår bland annat:

  • Verksamhetschefsansvar enligt skol-, hälso- och sjukvårdslagstiftning
  • Ledningssystem
  • Ansvar för årlig patientsäkerhetsberättelse
  • Journalhantering och arkivering
  • Medicinsk rådgivning med ansvar för bland annat läkemedelsordination samt Lex Maria-ärenden.

Hör av dig, så berättar vi mer om den här lösningen som är bekväm, trygg och frigör era egna resurser för det pedagogiska arbetet.

Klara Elevhälsa
elevhalsa@klarakompetens.se
08 – 570 286 65

Camilla Forslund, affärsenhetschef/verksamhetschef
Caroline Knutzén, koordinator
Eliana Lundin, konsultchef
Nathalie Pålhammar, rådgivande skolsköterska

b04831e581779a45cf840a722f2c401d::::::::::::::