Klara har kompetensen du behöver för god elevhälsa

Har ni rutinerna och systemen på plats som uppfyller kvalitets- och lagkrav, men behöver hjälp med exempelvis fortbildning, handledning, krishantering eller annat psykosocialt stöd? Klara erbjuder din skola stöd för såväl elever som personal på förfrågan. Det kan även gälla vaccinationshjälp eller hörselkontroller. Kontakta oss så gör vi allt vi kan för att uppfylla era önskemål.

Vi har många kvalificerade medarbetare inom elevhälsans olika yrkeskategorier såsom skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator, logoped, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog.

Klara kan även avlasta skolan genom att ta hela det medicinska och/eller psykologiska vårdgivaransvaret.

Välkommen att kontakta oss på Klara Elevhälsa

Klara Elevhälsa
elevhalsa@klarakompetens.se
08 – 570 286 65

Se alla kontaktuppgifter inom Klara Elevhälsa

Skip to content