Klara har kompetensen du behöver för god elevhälsa

Har ni rutinerna och systemen på plats som uppfyller kvalitets- och lagkrav, men saknar personal inom elevhälsan? Klara erbjuder din skola kompetent personal som hjälp när ni har arbetstoppar eller vid ordinarie personals frånvaro.

Vi har många kvalificerade medarbetare inom elevhälsans olika yrkeskategorier:

  • Skolsköterska
  • Skolläkare
  • Skolpsykolog
  • Skolkurator
  • Logoped
  • Studie- och yrkesvägledare
  • Specialpedagog

Vi erbjuder dessutom utbildning, handledning, krishantering och annat psykosocialt stöd för såväl elever som personal.

Klara kan även avlasta skolan genom att ta hela vårdgivaransvaret.

Välkommen att kontakta oss på Klara Elevhälsa

Klara Elevhälsa
elevhalsa@klarakompetens.se
08 – 570 286 65

Se alla kontaktuppgifter inom Klara Elevhälsa

9c4ead6b7dc1c57e80de325393cc1b38ppppppppppppppppppppppppppp