Klara har kompetensen du behöver för god elevhälsa

Har ni rutinerna och systemen på plats som uppfyller kvalitets- och lagkrav, men saknar personal inom elevhälsan? Klara erbjuder din skola kompetent personal som hjälp när ni har arbetstoppar eller vid ordinarie personals frånvaro.

Vi har många kvalificerade medarbetare inom elevhälsans olika yrkeskategorier:

  • Skolsköterska
  • Skolläkare
  • Skolpsykolog
  • Skolkurator
  • Logoped
  • Studie- och yrkesvägledare
  • Specialpedagog

Klara kan även avlasta skolan genom att ta hela det medicinska och/eller psykologiska vårdgivaransvaret.

Vi erbjuder dessutom utbildning, handledning, krishantering och annat psykosocialt stöd för såväl elever som personal.

Välkommen att kontakta oss på Klara Elevhälsa

Klara Elevhälsa
elevhalsa@klarakompetens.se
08 – 570 286 65

Se alla kontaktuppgifter inom Klara Elevhälsa

66f16ed792fd71d70ffffa1838a5fbf55555555555555555