Klara har kompetensen du behöver för god elevhälsa

Har ni rutinerna och systemen på plats som uppfyller kvalitets- och lagkrav, men saknar personal inom elevhälsan? Klara erbjuder din skola kompetent personal som hjälp när ni har arbetstoppar eller vid ordinarie personals frånvaro.

Vi har många kvalificerade medarbetare inom elevhälsans olika yrkeskategorier:

  • Skolsköterska
  • Skolläkare
  • Skolpsykolog
  • Skolkurator
  • Logoped
  • Studie- och yrkesvägledare
  • Specialpedagor

Medicinskt och psykologiskt vårdgivaransvar

Vi kan avlasta skolan genom att ta det medicinska och/eller det psykologiska vårdgivaransvaret.

Vi erbjuder dessutom utbildning, handledning, krishantering och annat psykosocialt stöd för såväl elever som personal.

Välkommen att kontakta oss på Klara Elevhälsa

Klara Elevhälsa
elevhalsa@klarakompetens.se
08 – 570 286 65

Se alla kontaktuppgifter

Skip to content