Elevhälsa – vi bemannar och tar vårdgivaransvar

Klara SkolPool har lång erfarenhet som bemanningsföretag. Därför är vi specialister på att bemanna, avlasta och stötta skolorna i elevhälsoarbetet. Vi har ett förebyggande & hälsofrämjande perspektiv på elevhälsa, helt i enlighet med Skolinspektionens krav. För när eleverna mår bra, når de också goda skolresultat.

Låt oss lösa ert behov av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, skolkuratorer, logopeder, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger.

Kontakta oss

Kompetens och bemanning genom Klara SkolPools Elevhälsa

Klara SkolPool samarbetar med fler än 200 skolor och har hundratals konsulter ute på uppdrag. Klara SkolPool erbjuder all personal inom elevhälsa samt möjligheten att avlasta rektorerna med det medicinska och psykologiska vårdgivaransvaret. Vi stödjer skolan i det viktiga elevhälsoarbetet och vårt mål är att bedriva Sveriges bästa elevhälsa.

Klara SkolPool hjälper er med bemanning av:

Vad säger våra kunder?

Privat grundskola väljer både vårdgivaransvar (EMI) och bemanning

“Det har varit rätt nivå på insatser och kompetens, och de är lyhörda och duktiga på att stötta oss på olika sätt“
Anne Lindblad Silfverswärd
VD Thea Privata Grundskola

Läs mer

Kontakta oss

Jag vill bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig
  • * obligatorisk

Skip to content