Starta eget företag som konsultläkare eller sjuksköterska

Föredrar du att jobba som underkonsult, gör du det genom ett eget företag. Då skickar du faktura till Klara och ser själv till att dina skatter och avgifter betalas in till Skatteverket. För att välja typ av företag ska du väga kapitalinsats mot personliga risker.

Har du inte redan ett företag, kan du starta ett som antingen är:

  • enskild näringsverksamhet passar om du ska arbeta ensam. Ingen kapitalinsats. Staten betraktar i princip din och företagets ekonomi som en och densamma.
  • handelsbolag kräver inte heller kapitalinsats. Passar två eller flera delägare som alla är solidariskt ansvariga för skulderna.
  • kommanditbolag är en variant av handelsbolag där minst en måste vara obegränsat personligt ansvarig för företagets skulder, övriga delägarna ansvarar endast med eventuellt satsat kapital.
  • aktiebolag är den företagsform många väljer. Kan startas av en eller flera personer. Aktiekapital på minst 50 000 kronor krävs. En stor fördel är att det personliga ansvaret för företagets skulder normalt är begränsat till aktiekapitalet. Obetalda skatter och avgifter hör dock till de situationer där du kan bli personligt betalningsansvarig.

All viktig information du behöver för att starta eget hittar du bekvämt samlad på servicesajten www.verksamt.se – ett samarbete mellan Skatteverket, Tillväxtverket, Bolagsverket och Arbetsförmedlingen.

När du vill arbeta som underkonsult ska du skicka en kopia på företagets F-skattsedel till Klara. Självklart är du välkommen att kontakta oss för mer information om att arbeta som underkonsult genom eget företag.

 

Skip to content